Dùng thử miễn phí
 • Về chúng tôi
 • Sản phẩm
 • Tính năng
  • Quản lý Giáo vụ

   Quản lý Giáo vụ
   • Quản lý học viên, giáo viên
   • Quản lý khoá học, lịch học
   • Quản lý nhanh feedback
  • Tuyển sinh - Bán hàng

   Tuyển sinh - Bán hàng
   • Tạo quy trình tư vấn/sales
   • Quản lý học viên tiềm năng
   • Quản lý học viên chính thức
  • Quản lý Marketing

   Quản lý Marketing
   • Quản lý mã khuyến mãi
   • Quản lý Affiliate Marketing
   • Đồng bộ lead từ các kênh
  • Quản lý Tài chính

   Quản lý Tài chính
   • Thống kê học viên, nhân sự
   • Thống kê theo thời gian thực
   • Quản lý danh sách hoá đơn
  • Quản lý Hệ thống

   Quản lý Hệ thống
   • Quản lý cài đặt & phân quyền
   • Quản lý cơ sở/ chi nhánh
  • Test Online

   Test Online
   • Tạo đề và test online
  • Mobile App độc quyền

   Mobile App độc quyền
   • Dành cho học viên
   • Dành cho giáo viên
  • Tích hợp bên thứ 3

   Tích hợp bên thứ 3
   • Tích hợp Email Server
   • Tích hợp Web/Landing page
 • Bảng giá
 • Tin tức
 • Liên hệ

CRM Trung Tâm Ngoại Ngữ

EDUCRM - THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Thông báoThông báo

 • Giáo viên

  - Thông báo nhắc nhở giáo viên check-in, check-out

  - Thông báo lớp nghỉ đến giáo viên

  - Thông báo cập nhật điểm từ giáo vụ đến giáo viên 

  - Thông báo lớp học cần sắp giáo viên từ bộ phận tuyển sinh đến giáo vụ

 • Học viên

  - Thông báo lớp nghỉ đến học viên

  - Thông báo điểm thi đến học viên

  - Thông báo thời gian khai giảng, kết thúc khóa học đến học viên

Quản lý học viênQuản lý học viên

 • Học viên tiềm năng

  - Thêm nhanh học viên tiềm năng, tìm kiếm nhanh theo tên hoặc SDT

  - Gán nhãn, phân loại học viên tiềm năng theo màu sắc để dễ dàng chăm sóc, tư vấn

  - Chuyển đổi dễ dàng từ học viên tiềm năng sang chính thức sau khi chốt thu học phí

 • Học viên chính thức

  - Cập nhật hoặc thêm mới thông tin một học viên dễ dàng

  - Tìm kiếm nhanh học viên tại bất kỳ màn hình  nào theo họ tên hoặc SDT

  - Lọc và xem tổng số học viên theo ngôn ngữ, trình độ, giới tính

  - Quản lý quá trình học tập lưu lại lịch sử từng khoá học của học viên

  - Quản lý quá trình đi học của từng học viên (điểm danh, chấm điểm, upload bài thi)

 • Học viên cũ

  - Tìm kiếm nhanh theo tên hoặc số điện thoại

  - Thống kê chính xác tỷ lệ học viên không học tiếp và lý do cụ thể

  - Gán nhãn, phân loại học viên cũ để dễ dàng chăm sóc, tư vấn

  - Chuyển đổi dễ dàng từ học viên cũ tiềm năng sang chính thức sau khi chốt thu học phí

 • Quản lý học phí

  - Ghi danh, đóng học phí nhanh chóng

  - Hỗ trợ tính toán tự động số tiền cần đóng, miễn giảm, hoàn trả

  - Quản lý nợ, số dư tài khoản để thanh toán cho các khoá học tiếp theo

Quản lý giáo vụQuản lý giáo vụ

 • Quản lý khóa học

  - Tuỳ chọn khoá học trực tuyến, dạy ở trung tâm hoặc dạy tại nhà

  - Hỗ trợ sao chép nhanh một khoá học hiện tại ra khoá học mới

  - Thống kê nhanh chóng tình trạng các lớp học vào từng thời điểm cụ thể: Sắp khai giảng, kết thúc,...

  - Xem chi tiết danh sách lớp, bảng điểm, điểm danh học viên từng buổi

  - Tích hợp hệ thống E-learning, record lại toàn bộ buổi học để phân tích đánh giá chất lượng dạy online 

 • Quản lý buổi học

  - Quản lý, cập nhật thông tin buổi học dễ dàng

  - Tạo buổi học tự động hoặc thủ công

  - Tìm kiếm buổi học theo mã khoá học, ngày học, trạng thái

  - Quản lý danh sách học viên trong từng buổi học

  - Thêm mới một học viên học bù vào một buổi học bất kỳ dễ dàng

  - Thay đổi phòng học hoặc giáo viên giảng dạy cho từng buổi học, đồng thời cập nhật thay đổi & thông báo đến giáo viên, học viên buổi học đó

 • Quản lý phòng học

  - Theo dõi, cập nhật trạng thái từng phòng học dễ dàng

  - Giao diện xem lịch xếp phòng trực quan, biết được cụ thể từng phòng, từng ngày có buổi học nào hay không, từ đó có thể điều chỉnh sắp xếp lại phòng học cho hợp lý

 • Quản lý giáo trình

  - Kiểm kê giáo trình hiện có dễ dàng

  - Nắm bắt số lượng tồn kho và bổ sung kịp thời

  - Thống kê chi tiết các giao dịch nhập, xuất giáo trình

 • Quản lý phản hồi học viên

  - Đo lường sự hài lòng của học viên dễ dàng

  - Lọc nhanh theo các trường thời gian, đánh giá, trình trạng đã xử lý hay chưa xử lý

  - Thống kê tỷ lệ phản hồi kém và truy xuất nguyên nhân nhanh chóng

 • Quản lý giáo viên & phản hồi của giáo viên

  - Tìm nhanh GV phù hợp với tiêu chí của từng lớp theo trình độ, bằng cấp, kinh nghiệm,...

  - Thống kê chính xác tỷ lệ drop lớp và rating đánh giá học viên với từng giáo viên

  - Tự động thống kê giờ dạy giáo viên, dễ dàng lọc theo từng thời điểm

  - Nhận phản hồi của giáo viên nhanh chóng qua app hoặc qua web-app

Quản lý bài kiểm traQuản lý bài kiểm tra

 • Ngân hàng câu hỏi

  - Thêm câu hỏi mới dễ dàng với 4 format: Trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, đoạn văn, viết

  - Lưu trữ bộ đề thi và tìm kiếm dễ dàng theo trình độ, định dạng, người tạo đề,...

   

 • Ngân hàng đề

  - Tạo nhanh bộ đề với với ngân hàng câu hỏi có sẵn

  - Set thời gian làm bài cho từng bộ đề

 • Giao bài tập

  - Giao bài tập từ bộ đề có sẵn, set người nhận cụ thể hoặc cả lớp

  - Set hạn nộp bài tập, hệ thống tự đóng khi hết thời gian quy định

Quản lý thu chiQuản lý thu chi

 • Quản lý doanh thu

  - Thống kê doanh thu, lợi nhuận chi tiết theo từng hạng mục

  - Báo cáo doanh thu theo thời gian

  - Xem chi tiết báo cáo doanh thu

 • Quản lý phiếu thu - chi

  - Tạo phiếu thu học phí tự động ngay sau khi học viên ghi danh và thanh toán học phí thành công

  - Xác nhận và hỗ trợ in phiếu thu/chi 3 liên

  - Tìm kiếm nhanh phiếu thu/chi đã in dựa theo mã phiếu

Quản lý marketingQuản lý marketing

 • Mã khuyến mãi

  - Tạo mã khuyến mãi theo từng chiến dịch

  - Thống kê chính xác số lượng mã được dùng để đánh giá hiệu quả của chiến dịch đó

 • Quản lý referral

  - Mỗi học viên và CTV được tạo mã riêng để giới thiệu khóa học

  - Hệ thống quản lý tặng quà cho người giới thiệu và người được giới thiệu rõ ràng, minh bạch

Báo cáoBáo cáo

 • Thống kê tài chính

  - Xem nhanh thống kê tổng hợp, theo từng loại thu/chi, theo từng hạng mục và theo thời gian thực

  - Báo cáo được tạo theo nhiều tiêu chí với các loại biểu đồ trực quan, có thể xem dạng thống kê hoặc phân tích, xuất báo cáo ra excel hoặc pdf theo bộ lọc tùy ý

 • Thống kê nhân sự

  - Theo dõi KPIs và mức độ hoàn thành công việc theo tháng, theo quý, theo năm của từng nhân viên

  - Thống kê chi tiết số lượng học viên tiềm năng được thêm mới và số lượng học viên chính thức được chốt của từng nhân viên

 • Thống kê học viên

  - Thống kê chi tiết số lượng học viên hiện có ở mỗi ca học trong ngày

  - Thống kê số lượng học viên chính thức, học viên trung thành, trình độ đầu vào

  - Thống kê trạng thái quan tâm của các học viên tiềm năng theo từng mức độ từ thấp đến cao.

  - Thống kê vị trí địa lý của học viên để xác định đối tượng học viên tiềm năng cho các chiến dịch marketing

Thiết lập hệ thốngThiết lập hệ thống

 • Quản lý chi nhánh

  - Thêm mới một chi nhánh dễ dàng

  - Toàn bộ các chi nhánh được quản lý chung trên cùng 1 hệ thống 

 • Quản lý tài khoản

  Thêm mới một tài khoản và phân quyền truy cập cho tài khoản đó nhanh chóng theo các cấp bậc đã được set-up sẵn

 • Bảng phân quyền

  - Phân quyền truy cập của từng tài khoản theo cấp bậc 

  - Thêm mới một tài khoản với các quyền khác nhau tùy theo từng trung tâm 

 • Quản lý API

  Tạo các API để tích hợp các phần mềm khác vào CRM dễ dàng

TL vận hành trung tâm ngoại ngữTL vận hành trung tâm ngoại ngữ

 • Chương trình

  Thêm chương trình mới nhanh chóng, gắn nhãn để dễ dàng phân biệt các chương trình

 • Trình độ

  Tạo lộ trình học cho từng chương trình khi set up menu cấp 1, cấp 2

 • Loại lớp

  Điền các trường có sẵn để thêm mới một loại lớp dễ dàng

 • Loại phiếu thu/chi

  Tạo quyền thu, chi cho từng nhân sự

 • Lịch nghỉ

  Cài đặt lịch nghỉ cho các ngày lễ lớn trong năm để hệ thống không tự động tạo buổi học vào các ngày đó

 • File nghe

  Cài đặt files nghe theo từng trình độ, ngôn ngữ giúp giáo viên và học viên có thể dễ dàng nghe lại theo từng bài học trên ứng dụng mobile

Mobile app dành cho học viên - giáo viên

Mobile app dành cho học viên - giáo viên
 • Lịch dạyLịch dạy
  Lịch dạy
  Xem thông tin lịch dạy, số phòng dạy cụ thể theo tuần
 • Lịch trốngLịch trống
  Lịch trống
  Giáo viên chủ động cập nhật lịch trống để giáo vụ xếp lớp phù hợp
 • Khóa họcKhóa học
  Khóa học
  Tìm nhanh các khóa học đã dạy, up đề thi, xem bài làm, chat với giáo vụ
 • Điểm sốĐiểm số
  Điểm số
  Cập nhật điểm số của học viên trong từng khóa học
 • AudioAudio
  Audio
  App tích hợp sẵn file mp3 của từng khóa học theo từng trình độ
 • Thống kê giờ dạyThống kê giờ dạy
  Thống kê giờ dạy
  Tự động tính giờ dạy của giáo viên, có thể lọc theo lớp và thời gian
App giáo viên
 • Lịch họcLịch học
  Lịch học
  Cập nhật lịch học, phòng học chi tiết theo tuần và theo tháng
 • Điểm danhĐiểm danh
  Điểm danh
  Cập nhật tình trạng đi học, xem tóm tắt nội dung từng buổi học
 • Khóa họcKhóa học
  Khóa học
  Cập nhật thông tin các khóa đã học, chi tiết điểm của từng khóa
 • Phản hồiPhản hồi
  Phản hồi
  Học viên đánh giá chất lượng qua từng buổi học, có mẫu feedback
 • Điểm sốĐiểm số
  Điểm số
  Xem điểm, đánh giá chi tiết của học viên ngay trên app
 • AudioAudio
  Audio
  Tích hợp toàn bộ file nghe của khóa học ngay trên App
App học viên
E-Learning | Công cụ dạy online hiệu quả
E-Learning
Công cụ dạy online hiệu quả

. Tạo mới lớp học online ngay trên CRM 
. Record & xem lại dễ dàng, lưu trữ trọn đời 
. Bảo mật bài giảng, chống download lậu
. Phòng học ảo tương tác đa chiều
. Hơn 600+ công cụ hỗ trợ giảng dạy online
. Tổ chức thi online tích hợp chấm điểm tự động

Tổ chức lớp học trực tuyến - tương tác 2 chiều giữa giảng viên và học viên.

Giải pháp quản trị khóa học toàn diện: Tổ chức - Kiếm soát - Đánh giá - Lưu trữ

 

Bảng giá
 • CRM Trung Tâm Ngoại Ngữ

BASIC

1.800.000 đ/tháng

 • Subdomain
 • Học viên lưu trữ: 500
 • Dung lượng: 200 GB
 • Gồm các tính năng chính
 • Tích hợp Mobile App
Đăng ký

STANDARD

3.800.000 đ/tháng

 • Domain riêng
 • Học viên lưu trữ: 2.000
 • Dung lượng: 1 TB
 • Module tính năng  mở rộng
 • Bao gồm gói BASIC
Đăng ký

PRO

6.800.000 đ/tháng

 • Domain riêng
 • Học viên lưu trữ: 5.000
 • Dung lượng: 2 TB
 • Thống kê, xuất file
 • Bao gồm gói STANDARD
Đăng ký

CUSTOMIZE

Giá liên hệ

 • Domain riêng
 • Học viên lưu trữ: Tùy chọn
 • Dung lượng: Tùy chọn
 • Chỉnh sửa các module chức năng phù hợp với nghiệp vụ của doanh nghiệp
 • Bao gồm gói PRO
Đăng ký
Tham khảo thêm gói CRM khác
CRM Trung Tâm Tư Vấn Du Học

Công cụ đắc lực cho các trung tâm tư vấn du học giúp thống nhất thông tin tư vấn, quản lý thông tin các trường, chương trình học, quản lý hồ sơ của từng du học sinh đầy đủ, lưu trữ lịch sử tư vấn. Báo cáo trực quan giúp cấp quản lý nắm bắt và ghi nhận tình hình thu chi công nợ để có cái nhìn tổng thể về tình hình hoạt động.

Xem chi tiết

90 NGÀY SỬ DỤNG MIỄN PHÍ

Đăng ký dùng thử CRM

Không giới hạn số lượng người dùng

Không giới hạn số lượng người dùng

Miễn phí tích hợp E - learning & Test Online

Miễn phí tích hợp E - learning & Test Online

Sử dụng ngay không cần cài đặt phần mềm, server ...

Sử dụng ngay không cần cài đặt phần mềm, server ...

Tặng kèm App độc quyền cho Học viên & Giáo viên

Tặng kèm App độc quyền cho Học viên & Giáo viên

Trọn bộ tính năng của Trung tâm ngoại ngữ lẫn Du học

Trọn bộ tính năng của Trung tâm ngoại ngữ lẫn Du học

Hỗ trợ miễn phí từ đội ngũ chuyên gia

Hỗ trợ miễn phí từ đội ngũ chuyên gia
Đăng ký dùng thử CRM miễn phí
Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Digital liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
028 3622 6849

Gọi ngay
zalo